Massage Người Mù

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 292 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 094 300 10 12
Trang web thegioimatxa.net
Vị trí chính xác 103.662.399, 1.070.877.507


Địa chỉ Massage Người Mù ở đâu?

292 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của Massage Người Mù như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơ sở dịch vụ y học cổ truyền Mộc Lan Đường, An Hải Đông