Manwah – Taiwanese Hot Pot (Nguyễn Kim Cao Thắng)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Cao Thắng Mall, 19 Đ. Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7300 7981
Trang web manwah.com.vn
Vị trí chính xác 107.689.823, 10.668.289.399.999.900


Địa chỉ Manwah - Taiwanese Hot Pot (Nguyễn Kim Cao Thắng) ở đâu?

Cao Thắng Mall, 19 Đ. Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Manwah - Taiwanese Hot Pot (Nguyễn Kim Cao Thắng) như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lẩu dê quận 2 & Hải sản quận 2 - Ẩm thực 18+