MANFI Barbershop Cắt tóc nam Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 217 Nguyễn Công Hòa, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng 04000, Việt Nam
Số điện thoại 093 672 22 83
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.452.496, 1.066.684.325


Địa chỉ MANFI Barbershop Cắt tóc nam Hải Phòng ở đâu?

217 Nguyễn Công Hòa, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng 04000, Việt Nam

Giờ làm việc của MANFI Barbershop Cắt tóc nam Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sinh Anh Hair Salon, Phường 13