Lugia Plaza – Managed by Savista

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 70 Lữ Gia, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 839 53 85
Trang web savista.com.vn
Vị trí chính xác 107.712.073, 1.066.526.305


Xem thêm:  DDI - Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đà Thành