Luật sư Đà Nẵng – Luật Hùng Bách

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 48 Mai Dị, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 50000, Việt Nam
Số điện thoại 096 242 28 98
Trang web business.site
Vị trí chính xác 160.437.759, 10.821.825.829.999.900


Địa chỉ Luật sư Đà Nẵng - Luật Hùng Bách ở đâu?

48 Mai Dị, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 50000, Việt Nam

Giờ làm việc của Luật sư Đà Nẵng - Luật Hùng Bách như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Luật Quốc tế Đà Nẵng, Hoà Cường Bắc