Lúa Coffee

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 140 Phan Chu Trinh, Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 094 111 72 72
Trang web
Vị trí chính xác 16.454.455, 107.585.841


Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Phê Anh Thư Phát - Công ty TNHH Cà Phê Anh Thư Phát, Hiệp Phước