Lotus Hotel & Apartments, Đông Khê

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 18 Lô 3C Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3555 788
Trang web business.site
Vị trí chính xác 208.577.169, 10.670.168.919.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lana Home, Phường 2