Long Quang Pagoda

Thông tin chi tiết

Địa chỉ P2CJ+5V4, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0385 696 072
Trang web
Vị trí chính xác 107.203.821, 10.703.220.999.999.900


Địa chỉ Long Quang Pagoda ở đâu?

P2CJ+5V4, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Long Quang Pagoda như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Long Hoa - Long Hoa Tự