LONG BARBERSHOP ( 371 Vườn Lài ), 371 Đ. Vườn Lài

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 371 Đ. Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 71908, Việt Nam
Số điện thoại 090 259 14 77
Trang web youtube.com
Vị trí chính xác 107.878.346, 1.066.251.406


Địa chỉ LONG BARBERSHOP ( 371 Vườn Lài ) ở đâu?

371 Đ. Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 71908, Việt Nam

Giờ làm việc của LONG BARBERSHOP ( 371 Vườn Lài ) như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[10:00-19:00], Thứ Ba:[10:00-19:00], Thứ Tư:[10:00-19:00], Thứ Năm:[10:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TÂM HAIR SALON