Lò Bánh Mì Trường An, Thái Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 483 ĐT743, Thái Hoà, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 626 23 29
Trang web
Vị trí chính xác 109.746.206, 10.676.788.859.999.900


Địa chỉ Lò Bánh Mì Trường An ở đâu?

483 ĐT743, Thái Hoà, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Lò Bánh Mì Trường An như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Bánh Hy Nhy, Thanh Khê Tây