Lò Bánh Bao Bánh Vạc – Bông Hồng Trắng, Phường Cẩm Phổ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 533 Đ. Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3862 784
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 158.829.224, 1.083.250.054


Địa chỉ Lò Bánh Bao Bánh Vạc - Bông Hồng Trắng ở đâu?

533 Đ. Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Lò Bánh Bao Bánh Vạc - Bông Hồng Trắng như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Vuvuzela Tràng Thi, Hàng Trống