Lion coffee Biên Hoà, Tân Hiệp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Hẻm 512/1 Đ. Đồng Khởi, Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0394 748 784
Trang web lioncoffee.com.vn
Vị trí chính xác 109.592.788, 1.068.572.318


Địa chỉ Lion coffee Biên Hoà ở đâu?

Hẻm 512/1 Đ. Đồng Khởi, Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Lion coffee Biên Hoà như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:30], Thứ Năm:[06:00-22:30], Thứ Sáu:[06:00-22:30], Thứ Bảy:[06:00-22:30], Chủ Nhật:[06:00-22:30], Thứ Hai:[06:00-22:30], Thứ Ba:[06:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe Võng Chun Hi, TT. Gia Ray