Lee Linh Studio

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 60 Võ Thị Sáu, TT. Long Điền, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0792 369 000
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 104.838.349, 10.720.349.329.999.900


Địa chỉ Lee Linh Studio ở đâu?

60 Võ Thị Sáu, TT. Long Điền, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Lee Linh Studio như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chụp ảnh thẻ đẹp Đà Nẵng - NGOAN STUDIO, Thạch Thang