Lee Ký Mì Gia – Mỳ tươi gia truyền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 47 + 49, Dương Văn An, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0702 561 561
Trang web
Vị trí chính xác 164.676.923, 1.076.033.545


Địa chỉ Lee Ký Mì Gia - Mỳ tươi gia truyền ở đâu?

47 + 49, Dương Văn An, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Lee Ký Mì Gia - Mỳ tươi gia truyền như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Bao Tươi Vũng Tàu - Sài Gòn Deli