Lee Hair Salon

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lee Hair Salon, 18A4 Đường Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 609 44 70
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.828.970.799.999.900, 1.067.731.683


Địa chỉ Lee Hair Salon ở đâu?

Lee Hair Salon, 18A4 Đường Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Lee Hair Salon như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[00:00-21:00], Thứ Sáu:[00:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[00:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hair Salon Đông Phong