Le Thanh Hotel, Quan Toan

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Quốc Lộ 5, Thôn Do Nha, Xã Tân Tiến, Quan Toan, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3850 541
Trang web lethanh-hotel.business.site
Vị trí chính xác 208.918.447, 10.659.615.409.999.900


Địa chỉ Le Thanh Hotel ở đâu?

Quốc Lộ 5, Thôn Do Nha, Xã Tân Tiến, Quan Toan, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Le Thanh Hotel có website không?

lethanh-hotel.business.site

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nguyễn đức hải, Bùi Thị Xuân