Le Monde Steak Tô Hiệu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 231 P. Tô Hiệu, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 0886 801 881
Trang web lemondesteak.vn
Vị trí chính xác 21.041.448.499.999.900, 10.579.273.219.999.900


Địa chỉ Le Monde Steak Tô Hiệu ở đâu?

231 P. Tô Hiệu, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Le Monde Steak Tô Hiệu như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00], Thứ Hai:[11:00-14:00], Thứ Ba:[11:00-14:00], Thứ Tư:[11:00-14:00], Thứ Năm:[11:00-14:00], Thứ Sáu:[11:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Steak Bin & Pizza Lãnh Binh Thăng, Phường 8