Le Monde Steak

Thông tin chi tiết

Địa chỉ T3-03 Tầng 3 trung tâm thương mại Aeon Mall, 100000, Việt Nam
Số điện thoại 097 657 34 43
Trang web lemondesteak.vn
Vị trí chính xác 210.279.907, 1.058.987.447


Địa chỉ Le Monde Steak ở đâu?

T3-03 Tầng 3 trung tâm thương mại Aeon Mall, 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Le Monde Steak như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Le Monde Steak - Vincom Bà Triệu, GH - L5 - 01, Tòa A, P. Bà Triệu