Làng Hoa Thái Phiên, Phường 12

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Phường 12, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3823 768
Trang web
Vị trí chính xác 119.726.131, 1.084.827.366


Địa chỉ Làng Hoa Thái Phiên ở đâu?

Phường 12, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Làng Hoa Thái Phiên như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất Đà Lạt, Xuân Trường