Ladysfit Hải Châu – Phòng tập dành riêng cho nữ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 39 Đ. 30/4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0789 345 643
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.402.633, 10.822.003.169.999.900


Địa chỉ Ladysfit Hải Châu - Phòng tập dành riêng cho nữ ở đâu?

39 Đ. 30/4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ladysfit Hải Châu - Phòng tập dành riêng cho nữ như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  ADC Zumba Fitness Đà Lạt, Phường 1