L’A Steak & Pizza

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 198 Đ. Hùng Vương, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 094 180 09 38
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 105.350.216, 1.064.071.026


Địa chỉ L'A Steak & Pizza ở đâu?

198 Đ. Hùng Vương, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của L'A Steak & Pizza như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Dê Quang Trình 999