Ký túc xá sinh viên giá rẻ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 131 81 63
Trang web
Vị trí chính xác 107.857.991, 10.666.655.039.999.900


Xem thêm:  Ký túc xá Đại học Bách Khoa