Kỳ (lốp oto, rửa xe, thay nhớt)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Võ Văn Kiệt, Thủy Thủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 550000, Việt Nam
Số điện thoại 091 550 46 64
Trang web
Vị trí chính xác 164.401.814, 10.761.379.939.999.900


Địa chỉ Kỳ (lốp oto, rửa xe, thay nhớt) ở đâu?

3 Võ Văn Kiệt, Thủy Thủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Kỳ (lốp oto, rửa xe, thay nhớt) như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Michelin Car Service - Hải Triều Quận 2