Kim Dung Hotel | Khách Sạn Kim Dung, Tân Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 184 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3848 4498
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.917.401, 1.066.896.951


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hồng Ngân 2 hotel, Phú Cường