Kim Chi Laundry Store, Dư Hàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 133, Du Hang Street, Le Chan District, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3516 899
Trang web
Vị trí chính xác 208.489.058, 10.667.716.809.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  GlẶT NỆM Cẩm Lệ Vua Sạch, Hoà Xuân