KIA Quận 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 03 Đ. Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 71107, Việt Nam
Số điện thoại 090 941 58 28
Trang web muabanotosaigon.com
Vị trí chính xác 108.007.511, 10.673.067.599.999.900


Địa chỉ KIA Quận 2 ở đâu?

03 Đ. Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 71107, Việt Nam

Giờ làm việc của KIA Quận 2 như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  KIA GÒ DẦU, KP Thanh