Khu Văn hóa Du lịch Không Gian Xưa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 402 Điện Biên Phủ, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3730 777
Trang web khonggianxua.samdigroup.vn
Vị trí chính xác 160.663.007, 10.818.943


Địa chỉ Khu Văn hóa Du lịch Không Gian Xưa ở đâu?

402 Điện Biên Phủ, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Văn hóa Du lịch Không Gian Xưa như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Hải Sản Hạ Long 179, Bãi Cháy