Khu nghỉ dưỡng và Spa Mekong Riverside Boutique, Hoa Qui Ward, Hoa Khanh Subdistrict

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Hoa Qui Ward, Hoa Khanh Subdistrict, Cái Bè, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3924 466
Trang web mekongriversideresort.vn
Vị trí chính xác 103.240.208, 1.060.200.198


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu Nghỉ Dưỡng West Lakes Golf & Villas