Khu Ký túc xá Nhà I Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Nhà I, 4 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3894 0390
Trang web iuh.edu.vn
Vị trí chính xác 108.215.972, 1.066.874.392


Xem thêm:  KTX Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng