Khu Khám bệnh – Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Tân Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1310A Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3816 584
Trang web phapytamthanbienhoa.vn
Vị trí chính xác 109.648.294, 10.684.470.139.999.900


Địa chỉ Khu Khám bệnh - Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ở đâu?

1310A Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Khám bệnh - Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00], Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:00], Thứ Ba:[08:00-16:00], Thứ Tư:[08:00-16:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa