Khu Công Nghiệp Xuyên Á 77 km

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VGJF+78Q, ĐT824, Tràm Lạc, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 091 777 88 99
Trang web kcnxuyena.com
Vị trí chính xác 108.807.011, 10.652.334.429.999.900


Địa chỉ Khu Công Nghiệp Xuyên Á 77 km ở đâu?

VGJF+78Q, ĐT824, Tràm Lạc, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Công Nghiệp Xuyên Á 77 km như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-12:59], Thứ Ba:[08:00-12:59], Thứ Tư:[08:00-12:59], Thứ Năm:[08:00-12:59], Thứ Sáu:[08:00-12:59], Thứ Bảy:[08:00-12:59], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Phát, Vĩnh Tân