Khu công nghiệp VSIP 3 – Bình Dương, Hội Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường, ĐT746B, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 092 682 28 88
Trang web tanlapgroup.vn
Vị trí chính xác 111.322.127, 10.677.761.849.999.900


Địa chỉ Khu công nghiệp VSIP 3 - Bình Dương ở đâu?

Đường, ĐT746B, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu công nghiệp VSIP 3 - Bình Dương như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH Meiko Towada Việt Nam, Cẩm Phúc