Khu Công Nghiệp Phú Bài

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9MMV+9M3, Phu Bai Town, Tx. Hương Thủy, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3961 358
Trang web idiz.com.vn
Vị trí chính xác 163.833.911, 1.076.941.681


Địa chỉ Khu Công Nghiệp Phú Bài ở đâu?

9MMV+9M3, Phu Bai Town, Tx. Hương Thủy, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Công Nghiệp Phú Bài như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bất Động Sản Hòa Xuân, Hoà Xuân