Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J3X7+3CH, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 363 76 38
Trang web
Vị trí chính xác 106.476.996, 10.706.361.969.999.900


Xem thêm:  Khu Công Nghiệp Nam Sách, Aí Quốc