Khu Chế Xuất Linh Trung I

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Khu Phố 4, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3896 2356
Trang web
Vị trí chính xác 108.686.518, 1.067.674.694


Địa chỉ Khu Chế Xuất Linh Trung I ở đâu?

Khu Phố 4, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Chế Xuất Linh Trung I như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Khu Công Nghiệp Rạch Bắp An Điền, An Tây