Khu ẩm thực sinh thái Sen Nam Bộ, P

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 506 Đ. Võ Chí Công, P, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0896 628 111
Trang web amthucsennambo.com
Vị trí chính xác 108.097.434, 10.679.271.829.999.900


Địa chỉ Khu ẩm thực sinh thái Sen Nam Bộ ở đâu?

506 Đ. Võ Chí Công, P, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu ẩm thực sinh thái Sen Nam Bộ như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm Dừng Chân Liên Minh, Lộc Nga