Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Lạ Viên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1A Lê Hồng Phong, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3921 870
Trang web
Vị trí chính xác 208.588.968, 1.066.981.752


Địa chỉ Kho bạc Nhà nước Hải Phòng ở đâu?

1A Lê Hồng Phong, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Kho bạc Nhà nước Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  UBND tỉnh Bạc Liêu