Khang Thịnh Restaurant

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 256 Trường Chinh, tt. Long Thành, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 092 699 13 68
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.934.997, 1.069.523.332


Địa chỉ Khang Thịnh Restaurant ở đâu?

256 Trường Chinh, tt. Long Thành, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Khang Thịnh Restaurant như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ăn Bảo Phúc - trạm dừng Đông Hưng, Ấp 6