Khang Dim Sum Bar Restaurant

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 200 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 222 40 80
Trang web google.com
Vị trí chính xác 107.607.769, 106.668.905


Địa chỉ Khang Dim Sum Bar Restaurant ở đâu?

200 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khang Dim Sum Bar Restaurant như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-13:30], Thứ Sáu:[07:00-13:30], Thứ Bảy:[07:00-13:30], Chủ Nhật:[07:00-13:30], Thứ Hai:[07:00-13:30], Thứ Ba:[07:00-13:30], Thứ Tư:[07:00-13:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Ăn Uống Cúc Phương, Số 8 đường Đ. Lý Thường Kiệt