Khách Sạn Thanh Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 138 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3824 789
Trang web
Vị trí chính xác 164.800.647, 10.759.608.109.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Xuân Trang, Tây Ninh