Khách sạn Sen Vàng Đà Nẵng, Phước Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 173 Hồ Nghinh, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3943 966
Trang web senvanghotel.com
Vị trí chính xác 160.682.315, 10.824.326.819.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HUE MATE HOTEL