Khách sạn Romeliess

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 31-33 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3613 366
Trang web 0254 3526 162
Vị trí chính xác Phường 3, Khách sạn


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Vạn Thông khu 2, Khu du lịch Đồ Sơn