Khách sạn Rex

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3852 135
Trang web 0776 262 111
Vị trí chính xác Phường 2, Khách sạn lưu trú dài hạn,Khách sạn


Địa chỉ Khách sạn Rex ở đâu?

1 Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ email của Khách sạn Rex là gì?

reservation@rexhotelvungtau.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Chuông Vàng