Khách Sạn Ngọc Loan, Tân Kiểng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 51/31 Trần Xuân Soạn, Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3775 5359
Trang web
Vị trí chính xác 107.484.975, 1.067.015.521


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trang's Apartment Vũng Tàu - Melody Tower _ Căn hộ homestay Bãi Sau Vũng Tàu