Khách Sạn Kim Thành, Minh Khai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 67 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3745 264
Trang web
Vị trí chính xác 20.861.466.099.999.900, 10.668.396.399.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách Sạn Hoa Tuấn