Khách Sạn Hoàng Đức

Thông tin chi tiết

Địa chỉ M4W2+J87, Tân Lộ Kiều Lương, Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3569 212
Trang web hoangduchotel.com
Vị trí chính xác 106.965.363, 1.051.007.867


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Ngọc Loan, Tân Kiểng