KFC

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Siêu Thị Co.opmart, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6886
Trang web kfcvietnam.com.vn
Vị trí chính xác 10.489.272.999.999.900, 1.071.741.146


Địa chỉ KFC ở đâu?

Siêu Thị Co.opmart, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của KFC như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-21:30], Thứ Năm:[10:00-21:30], Thứ Sáu:[10:00-21:30], Thứ Bảy:[10:00-21:30], Chủ Nhật:[10:00-21:30], Thứ Hai:[10:00-21:30], Thứ Ba:[10:00-21:30]

Địa chỉ email của KFC là gì?

lienhe@kfcvietnam.com.vn, jane.doe@kfcvietnam.com.vn

KFC có website không?

kfcvietnam.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY TRẦN CHÂU LOAN, Thị trấn Lạc Dương