KFC GO MALL BÀ RỊA

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Trung tâm thương mại GO!, Lô 1S4+5, 2A Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 1, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6886
Trang web kfcvietnam.com.vn
Vị trí chính xác 10.493.202.499.999.900, 1.071.681.954


Địa chỉ KFC GO MALL BÀ RỊA ở đâu?

Trung tâm thương mại GO!, Lô 1S4+5, 2A Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 1, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của KFC GO MALL BÀ RỊA như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00]

Địa chỉ email của KFC GO MALL BÀ RỊA là gì?

lienhe@kfcvietnam.com.vn, jane.doe@kfcvietnam.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  KFC GO! Đồng Nai