KFC

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lotte Mart, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6886
Trang web kfcvietnam.com.vn
Vị trí chính xác 160.344.715, 1.082.290.428


Địa chỉ KFC ở đâu?

Lotte Mart, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của KFC như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-21:30], Thứ Ba:[09:00-21:30], Thứ Tư:[09:00-21:30], Thứ Năm:[09:00-21:30], Thứ Sáu:[09:00-21:30], Thứ Bảy:[09:00-21:30], Chủ Nhật:[09:00-21:30]

KFC có website không?

kfcvietnam.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ốc Ngon, Dĩ An