Ken&Tom _ Coffe-Milk tea

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 446 Nguyễn Văn Trỗi, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 096 415 79 33
Trang web
Vị trí chính xác 105.027.105, 1.071.797.699


Địa chỉ Ken&Tom _ Coffe-Milk tea ở đâu?

446 Nguyễn Văn Trỗi, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Ken&Tom _ Coffe-Milk tea như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Debay Cafe - Hòa Bắc, Hòa Vang